Yuasa YBX3000 | SMF Batteries
⇒ 30 МЕСЕЦИ ГАРАНЦИЈА

МОДЕЛ V/AH ДИМЕНЗИЈА ЦЕНА(ден)
YBX3027-062 12V 62 243x175x190 4650
YBX3096-076 12V 76 278x175x190 5150
YBX3019-095 12V 95 353x175x190 6750

Yuasa YBX5000 | Silver High Performance | SMF Batteries
⇒ 36 МЕСЕЦИ ГАРАНЦИЈА

МОДЕЛ V/AH ДИМЕНЗИЈА ЦЕНА(ден)
YBX5012-054 12V 54 207x175x190 4200
YBX5027-065 12V 65 243x175x190 4990
YBX5100-075 12V 75 278x175x175 5480
YBX5096-080 12V 80 278x175x190 5750
YBX5110-085 12V 85 317x175x175 6450
YBX5019-100 12V 100 353x175x190 6950

Yuasa YBX7000 | EFB Start Stop Plus Batteries
⇒ 36 МЕСЕЦИ ГАРАНЦИЈА

МОДЕЛ V/AH ДИМЕНЗИЈА ЦЕНА(ден)
YBX7027-065 12V 65 242x175x190 6100
YBX7096-075 12V 75 278x175x190 7100
YBX7115-085 12V 85 317x175x190 8100
YBX7019-100 12V 100 353x175x190 9100

Yuasa YBX9000 | AGM Start Stop Plus Batteries
⇒ 40 МЕСЕЦИ ГАРАНЦИЈА

МОДЕЛ V/AH ДИМЕНЗИЈА ЦЕНА(ден)
YBX9027-060 12V 60 242x175x190 8500
YBX9096-070 12V 70 278x175x190 10500
YBX9115-080 12V 80 317x175x190 11500
YBX9019-095 12V 95 353x175x190 13500
YBX9020-105 12V 105 393x175x190 14500